Vul in, copiŽer en email of print uit en stuur op
 
DAGEN MET DE BIJBEL 1
Bas van der Bent
                          
In 2004 verscheen de Nieuwe Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan de hand van het bijbehorend dagelijks leesrooster is de schrijver van dit boek een dagboek bij gaan houden. Hierin klinkt de actualiteit heel bewust door.
Nu de boeken Rechters, Ester, Job, Hooglied, JoŽl en Micha inmiddels in hun geheel zijn gelezen zijn de dagboekaantekeningen gebundeld en voor iedereen na te lezen.
 
Uitgeverij Eigen Boek
www.uitgeverijeigenboek.nl
info@uitgeverijeigenboek.nl
ISBN 978-90-79538-26-3
Wil je het boek bestellen: www.uitgeverijeigenboek.nl 
E-mail:
info@uitgeverijeigenboek.nl
Het boek kost € 19,90 (exclusief verzendkosten)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(hierlangs knippen)
Svp per post sturen naar uitgeverij eigen boek
BESTELKAART
Ik bestel   exemplaren van het boek “Dagen met de Bijbel 1”.
Organisatie (rekeninghouder):………………………………..………………………………………………….…
Naam (rekeninghouder): ………………………………………………………………………………………….
Adres (rekeninghouder): ………………………………………………………………………………….………
Postcode (rekeninghouder): ……………………………………………………………………………………….…
Plaats (rekeninghouder): ……………………………………………………………………………………….…
E-mail:  ……………………………………………………………………………………….…
Ik betaal: via eenmalige machtiging             na ontvangst factuur
Banknummer  …….…………………….
Datum: …………………………………………………………………………………….………
Handtekening: …………………………………………………………………………………….………
Svp stuur uw bestelling naar: Uitgeverij Eigen Boek, Falstaffstraat 18, 1827 RR  Alkmaar.
of copieŽr het ingevulde formulier en mail adat aan info@uitgeverijjeeigenboek.nl
Online bestellen kan ook
www.uitgeverijeigenboek.nl 
* bij niet akkoord heeft u 30 dagen terugboektijd via uw bank of giro