Bas van der Bent

75 jaar,weduwnaar, vader van 2 dochters die zelfstandig wonen grootvader van 4 kleinkinderen/

Ik was 20 jaar maatschappelijk hulpverlener, tot een burn out en baanverlies.
Daarna was ik 10 jaar hoofdredacteur/verslaggever bij de lokale omroep in Alkmaar tot mijn hart het begaf.

Daarna ben ik afgekeurd wegens chronisch hartfalen, zonder uitzicht op herstel, inmiddels ben ik met pensioen.

Kerkelijk hoor ik bij de PKN, al ben ik ook betrokken bij de Basisgroep Alkmaar
Ik ben theologie gaan studeren als afstandstudent via de LOI bij de PThUK. Toen de LOI  stopte ben ik verder gegaan als deeltijdstudent in de gezamenlijke opleiding van de PThU en de VU aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ik heb geen preekconsent in de PKN maar het moderamen van de synode heeft mij gevraagd door te gaan met voorgaan als een gemeente geen voorganger kan vinden. Ik ga graag voor en doe dat ook regelmatig op verzoek als men mij dat vraagt.

Ik ben gek op mijn pc en het internet. Volg mij op twitter
Ik ben te vinden op Linkedin 
Ik ben te vinden op Facebook 

Mijn dagelijkse Bijbelcolumn staat op Basendebijbel

Mijn preken op Alkmaarse Preken

 

 

Mijn recepten zijn te vinden op Smulweb