BASALK

 

Welkom bij Basalk.nl, de homepage van een theologiestudent. Op deze homepage zijn de zaken te vinden die ik met de wereld wil delen. Maak er gerust gebruik van, het kost niks. Iedereen die me er bij geholpen heeft zeg ik dank.

 

MENU

1. De Boekenplank mijn ebooks
2. Bijbelcolumn naar mijn dagelijkse bijbelcolumn
3. Gezangen mijn liederen
4.Commentaar
naar mijn blogs
5. Preken
naar mijn preken

6. Twitter mijn twitterpagina
7. Social Sunday alles over Social Sunday.nl

over mijzelf

Voor vragen: mail naar info@basalk.nl

Wie mij wil laten voor gaan : mail tijdig naar diensten@basalk.nl

Wie toch wat wil bijdragen of vindt dat een download wat waard is mag een bedrag overmaken op giro 1814431 o.v.v. Het product dat het waard was.